Algemene voorwaarden

Artikel 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op de workshops van Stein van Grunsven Photography.

Artikel 2: Een workshop duurt voor de tijd die bij het kopen van de workshop staat aangegeven.

Artikel 3: De workshop start op het tijdstip dat staat aangegeven bij  het kopen van de workshop. Indien de cursist later aanwezig is dan het bij de aankoop overeengekomen tijd, kan de cursist geen aanspraak maken op de niet genoten tijd.

Artikel 4: De cursist dient voor het volgen van de workshop een eigen camera mee te nemen. De camera dient minimaal handmatig te zijn in te stellen(sluitertijd, diafragma en ISO-waarde). Stein van Grunsven Photography biedt de cursist geen camera aan waarmee de workshop kan worden gevolgd.

Artikel 5: Indien de cursist onverwacht niet kan deelnemen aan de workshop, dan kan de cursist tot 48 uur van te voren kosteloos annuleren. De cursist krijgt dan een tegoedbon om de workshop op een ander moment te volgen. De afmelding dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Indien de cursist binnen 48 uur onverwacht niet kan deelnemen, dan ontvangt de cursist een tegoedbon van vijftig procent korting op een nieuw in te plannen workshop.

Artikel 6: De workshop zal niet plaatsvinden indien slechts drie reserveringen zijn gedaan. De cursist ontvangt hier uiterlijk vierentwintig uur van te voren telefonisch bericht over van Stein van Grunsven Photography.

Artikel 7: Mocht een workshop na aankoop elders goedkoper worden aangeboden, dan kan de cursist geen aanspraak maken op het verschil in geld tussen de aangekochte workshop en de goedkoper aangeboden workshop.

Artikel 8: Stein van Grunsven Photography bepaalt of een workshop doorgang kan vinden (bijvoorbeeld i.v.m. weersomstandigheden). Bij niet doorgaan vinden Stein van Grunsven Photography en deelnemers een oplossing(bijvoorbeeld praktijk gedeelte op een ander moment of (gedeelte) aankoopbedrag terug).

Artikel 9: Deze voorwaarden zijn opgesteld op 14 januari 2019.

Scroll naar boven
Scroll naar top